Pilony a Totemy

Sú to vztýčené reklamné zariadenia, ktoré môžete najčastejšie vidieť pri obchodných centrách alebo čerpacích staniciach. Najčastejšie sa používajú na označenie vstupu do firmy.

Totemy (prízemné) a pilóny (vztýčené do výšky budovy) sa dajú vyrobiť buď ako presvetlené z obidvoch strán, prípadne môžu byť aj nepresvetlené. Nepresvetlené slúžia ako efektná reklama, ktorá má upútať pozornosť okoloidúcich zákazníkov. Pokiaľ nemáte k dispozícii dostatočne vysokú budovu, na ktorú sa môže umiestniť reklama, tak je potrebné vybudovať pilón, ktorý reklamu vynesie do výšky.

fb-button