Výklady, polepy, dopravné prostriedky

Najefektívnejšou reklamou je využitie vlastných prostriedkov. Vieme Vám navrhnúť a polepiť Vaše výklady, budovy, dopravné prostriedky. Vieme označiť kde sa nachádza Vaša prevádzka (navádzací systém), ako aj informačný systém budov (aby sa zákazník nestratil). Reklamné tabule sú zatiaľ najviac používanou reklamou.

fb-button