Projekt: Terminkurier - polep áut

Zákazník: TerminKurier AT

Zadanie: Polep flotily áut, ktoré sú každodenne na cestách. Polep musí byť realizovaný z vyrezávaných fólií, nakoľko sú autá denne v umyvárke a cieľom je trváci polep. Grafický návrh dodal zákazník.

Realizácia: Celý polep sa realizoval kvalitnými fóliami s kompletnou vyrezávanou grafikou a vrstvením rôznych farieb fólií. Kvalita fólií zabezpečí dlhú trvácnoť i v zimnom počasí, kedy pri umývaní auta v umyvárke dochádza k exktrémnym teplotným rozdielom.

fb-button