Projekt: Nemak - svetelné a maľované logá

Zákazník: Nemak

Zadanie: Označiť výrobný závod svetelnými a maľovanými logami

Realizácia: Výrobný závod Nemak sa nachádza v priemyselnom areáli v Žiari nad Hronom. Cieľom zadania bolo vyrobiť a označiť dve svetelné 3D logá, ktoré budú umiestnené na závode viditeľne z rýchlostnej komunikácie R1 a jedno maľované logo, ktoré bude viditeľné pri vstupe do areálu závodu.

Svetelné logá sme realizovali modelovaním hliníkovej konštrukcie s napnutými špeciálnymi PVC plachtami z prednej svetelnej strany. Veľkosť lôg bola 4 x 16 m. Na osvetlenie boli použité LED moduly Samsung. Realizovali sme dodávku na kľúč, vrátane konštrukcie a elektroinštalácie.

Maľovanú reklamu sme realizovali štandardným spôsobom, rozmer 6,7 metrov výška a 25 metrov šírka. Následne bola maľovaná reklama osvetlená LED reflektormi.

fb-button