Projekt: Kovaco - reklama budovy

Zákazník: Kovaco

Zadanie: Firma Kovaco slávnostne otvárala nový výrobný závod. Požiadavka bola označiť budovu svetelnou reklamou, zrealizovať komplexný informačný systém budovy, logom označiť zasadaciu miestnosť, chodbové priestory budovy doplniť o výrobky firmy, vo výrobných halách označiť steny hál svojimi top produktami, navrhnúť a vytlačiť leták predstavujúci výrobné portfólio firmy, označiť vonkajší areál firmy. Na celé zadanie bol časový limit 7 pracovných dní.

Realizácia: Svetelnú reklamu rozmerov 1x4 m sme vyrobili z presvetleného 3D loga s použitím LED technológie Samsung. Zasadaciu miestnosť sme označili z kovového 3D loga firmy. Do priestorov hlavnej kancelárie sme zvolili polystyrénové 3D logo. V celej budove sme použili informačný systém z komatexového materiálu. Do priestorov výrobných hál sme po celej dĺžke zavesili bannery, na ktorých sme predstavili výrobné portfólio firmy (jeden banner mal rozmer 7,5x10 m).

V obrázkovej prílohe môžete vidieť ako sa nám za 7 dní podarilo takmer nemožné:

fb-button