2002

V roku 2002 sa spoločne dohodli na založení vlastnej reklamnej agentúry. V tom čase to bola v okrese Žarnovica 4. reklamná agentúra. Vznikol názov MISTRO a prvé logo našej firmy. Značka a firma MISTRO vznikla 19.3.2002. Náš historicky prvý zákazník bol p. Peter Švaral z jazdeckého areálu.

Sídlo firmy bolo v Ostrom Grúni 155, prevádzku mala firma v Žarnovici, na Partizánskej ulici číslo 13. Firma nedisponovala žiadnymi výrobnými zariadeniami, grafika sa robila na domácich počítačoch a takmer každú reklamu nám vyrábali partnerské firmy v Banskej Bystrici alebo v Leviciach. Okrem výroby reklamy sme sa zaoberali aj programovaním webstránok, filmovaním a predajom počítačov a komponentov.

Prvé logo firmy:

Logo 2002
fb-button