Projekt: GLS - maľovaná reklama

Zákazník: GLS

Zadanie: Označiť maľovanými logami nové distribučné centrum spoločnosti priamo na obvodový plášť budov s viditeľnosťou lôg z rýchlostnej komunikácie

Realizácia: Na základe zadania sme pripravili s zrealizovali celkovo 3 logá priamo na fasádu. Zákazku sme ralizovali v spolupráci s firmou Aquakor.

fb-button