Projekt: Berndorf - katalóg produktov

Zákazník: Berndorf Sandrik

Zadanie: Vytvoriť grafiku a vytlačiť katalóg všetkých produktov. Podstatné je prehľadné zoradenie produktov, čistý exkluzívny štýl a možnosť preniesť vlastnosti produktu do elektronického systému zákazníka.

Realizácia: Navrhli sme prehľadný katalóg všetkých produktov firmy Berndorf Sandrik o rozsahu 96 farebných strán. Väzba katalógu V2. Každý produkt v katalógu obsahuje okrem vizuálu aj popis, katalógové číslo a EAN kód produktu, ktorý si môže zákazník načítať a priamo vo svojom systému urobiť objednávku. Produkty sme rozdelili podľa kategórií a farebne rozlíšili pre lepšiu orientáciu. Bezokrajovou tlačou vonkajšej strany sme docielili viditeľnosť farebných rozdielov aj pri zatvorenom katalógu. Pri každý produkt sme vytvorili piktogramy, ktoré znázorňujú typ materiálu, možnosť umývania, či vhodnosť typu ohrievania. Každý produkt má i technický nákres a popis veľkosti produktu ako aj počet v balení. Celková doba realizácie grafiky bola cca 200 hod.

Viac o našom zákazníkovi nájdete na: www.berndorf.sk.

fb-button